Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wilt gij tot uw nut lezen, neem dan uw boeken ter hand,
wanneer gij er den tijd voor hebt, niets anders er door ver-
zuimt , en ge u in geen gevaar brengt. Wie lezen wil, vindt
er de gelegenheid wel toe. Door vroeg op te staan, bij voor-
beeld, staat menig uurtje ter uwer beschikking.
Verder vragen wij u: hoe leest gij? Er is tusschen goed
lezen en slecht lezen een groot onderscheid. En bovendien:
goed lezen geeft u groot voordeel, en slecht lezen geeft u
niemendal.
Indien gij zonder oplettendheid leest, verstaat gij van
't gelezene niets; indien gij te rad leest, zult gij alles wat
gij leest spoedig vergeten zijn; en indien gij zonder naden-
ken leest, zal het lezen u slechts weinig goeds aanbrengen.
Ge bemerkt dus zelf wel, dat van goed lezen alles afhangt.
Hebt gij u verkeerde gewoonten in 't lezen aangewend, be-
strijd ze, en neem goede aan. Lees langzaam, aandachtig,
geregeld, nadenkend; en gij zult verwonderd wezen, hoeveel
nut het u geeft, 't Is beter éen boek goed te lezen, dan
twintig boeken op een verkeerde wijze. Ge hebt misschien
wel eens iemand met alle macht tegen wind en stroom op
zien roeien, zonder dat hij vooruit kwam: zoo is het met
een kind, dat een aantal boeken als verslindt, zonder er
wijzer door te worden.
WAT leest gijf Dat is ook een belangrijke vraag. Gij zoudt
goed kunnen lezen, veel kunnen lezen, en dat vele op de
beste wijze kunnen lezen, en toch zou het lezen u schadelijk
kunnen zijn, indien gij er niet op let, wat gij leest. Aan
goede boeken is geen gebrek: er is keus genoeg; maar slechte
boeken zijn er ook in overvloed. Wat zoudt gij denken van
iemand, die kiezen kon uit het goud, de parelen, de dia-
manten en juweelen in een juwelierswinkel, en toch de
voorkeur gaf aan een waardelooze glazen koraal? W^at zoudt
gij denken van een kranke, die het drankje, dat hem genezen
kon, liet staan, en het klontje suiker, dat hem niet helpen
kon, in plaats van het drankje gebruikte? Gij zoudt hem