Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
De eerste, die Duitschland's bodem betrad, was een man
van koninklijke gestalte, met blond hoofdhaar en dito baard,
en met groote blauwe oogen. Hij ontblootte het hoofd, viel
in aanbidding neder voor den Heere der legerscharen, en
bad in tegenwoordigheid van zijn krijgslieden met luide
stem, om den gewenschten voorspoed over zijn wapenen.
Wie was die bidder ? 't Was Gustaaf Adolf, de godvruchtige
koning van Zweden. Wat kwam hij met zijn 15000 soldaten
in Duitschland doen? „Ik ga niet om te veroveren," zeide
hij bij zijn vertrek uit Zweden, maar om mijn geliefde
geloofsgenooten te hulp te komen. Ik kan niet anders. Met
Gods hulp hoop ik te zegevieren."
De Evangelischen in Duitschland verkeerden werkelijk in
grooten nood. Bijna geheel Noord-Duitschland was in han-
den der Roomschen, en was op ontzettende wijze gebrandschat
en verwoest. De arme Protestanten hadden allen moed ver-
loren. Maar nu verscheen de held van het Noorden, als
een andere Gideon, in vroolijk vertrouwen op God en met
een gebed op de lippen. Zelfs zijn officieren waren op het