Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
Toen de pachter na het inhalen van den oogst de huur-
penningen bij den leeraar bracht, moest hij spreken van de
stille gelofte, die hij den Heere bij het aanvaarden van den
akker gedaan had; en toen de predikant nu evenmin zwijgen
konde van zijn gelofte, vielen beiden op de knieën, en
dankten den Heere, omdat Hij vriendelijk en zijn goeder-
tierenheid tot in eeuwigheid is. —
Ik denk, dat op de penningen van die geloften een rijke
zegen zal gerust hebben.
XXVII. Die zoekt, die vindt.
De herdren vinden 't wicht, Wat God heeft toegezegd.
Door Englen hun beschreven; Mag Simeon aanschouwen.
De Wijzen, aangedreven Nu de edelste aller vrouwen '
Door 't fonklend starrenlicht. Hem 't kind in de armen legt;
Aanbidden 't jeugdig Leven, En in vervuld vertrouwen,
Dat in de kribbe ligt. Sterft 's Heeren grijze knecht.
Noemt Gods getuigenis
De wegen onderscheiden,
Die naar den Heiland leiden —
Hem vinden is gewis.
Elk schaapje vindt de weiden.
Waar Jezus Herder is.
XXVIII. Crustaaf Adolf.
't Was de 24ste Juni 1630. Aan den mond der Seene
stonden eenige mannen naar het Noorden te turen, van
waar een menigte schepen naderden. Bij het eiland Usedom
kwamen deze voor anker. Onder de rommelende slagen van
een juist losbrekend onweder stapte men aan land.