Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
II.
Lezen.
kunt gij lezen?
Bijna iedereea leest tegenwoordig; en ik verwonder mij
dus niet, indien gij bij deze eenvoudige vraag uw hoofd op
een bijzondere wijze schudt, wat zooveel zegt als: „Wel
zeker kan ik lezen!" Wel nu, mijn jeugdige vriend of
vriendin! mag ik u dan herinneren, dat gij dankbaar be-
hoort te zijn jegens hen, die u het lezen geleerd hebben?
Gij kunt lezen, zegt ge. Wij gelooven het, want anders
zoudt gij niet geweten hebben, wat op den eersten regel van
deze les staat. Maar leest gij wel? Wat zoudt gij eraan
hebben, indien gij wel lezen kondet, en het niet deedt ? 't Is
niet erg, indien ge later verscheidene uwer kinderspelen
vergeet; maar 't is wel erg, indien ge 't lezen weêr afleert,
want door lezen kunnen jonge menschen wijzer, beter en
gelukkiger worden.
Boeken zijn krachtige hulpmiddelen tot het verkrijgen van
kennis, tot het bestraffen van het kwade en tot aanbeveling
van het goede. Zonder de boeken zouden vele nuttige uit-
vindingen , uitmuntende raadgevingen en vertroostende woor-
den aan weinig menschen bekend worden. Maar daarom
moeten de boeken ook gelezen worden.
Indien gij niet leest, doet gij uzelven groote schade, en
berooft gij u van vele voordeelen; en indien gij wel leest,
vragen wij u: wanneer leest gijf
Lezen baat u weinig, wanneer gij haast hebt, of vermoeid
zijt, of wanneer er veel rumoer om u heen is. Nog erger
is het te lezen, wanneer gij iets anders moet verrichten; dat
zou geheel verkeerd zijn.
Lees ook niet, wanneer gij in bed ligt: dat is gevaarlijk,
met het oog op uw nachtlicht; noch in de schemering, of
onder het rijden: dat is nadeelig voor uw oogen.