Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
XXIV. De Koiiinaiii dos velds.
Het was reeds den geheelen dag drukkend warm geweest;
de lucht zag grauw, geen zonnestraal kwam er door. Niet
het minste tochtje werd gevoeld, tot spijt der bladeren, die
nu slap en stil aan de boomen hingen, 't Was, of de vogels
tusschen de takken ingesluimerd waren; want geen vroolijk
liedje werd gehoord: wèl een gebrom en gesuis van vliegen
en andere insecten, wien de groote hitte recht naar den zin
was; en in het korenveld sloeg een Wachtel, maar zijn tonen
klonken toch niet zoo lustig als anders.
Neen, lustig was niemand, en het koren op het veld nog het
minst; want tusschen Haver, Gerst, Rogge en Tarwe was het
tot een verdrietige woordenwisseling gekomen. Wie de oorzaak
ervan was, wist niemand; de meesten verdachten de Klaproos