Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
tO
„ „Vergeef mij, Koning! (zegt de Pers)
Ik sta mijn ros niet af!
Vergeef me — al trof, o moedig Vorst!
Voor gunst me uwe ongena:
Hoe scheide ik van een metgezel,
Door wien ik nog besta?
Hij voert mij moedig in den strijd.
Voelt, zonder dwang, mijn wil.
En in het snelste van zijn vaart.
Staat hij onmerkbaar stil.
Zie nog het teeken in zijn borst
Van 's vijands wreed geweer:
Eerst bracht hij trouw mij uit den nood,
En viel toen macht'loos neêr;
En toen ik viel door 't Grieksche staal,
Mijn klepper bleef me bij,
En dekte mij voor nieuwe wond,
En schreeuwde om hulp voor mij.""
„Dan ware (sprak der Perzen Vorst),
Zoo 'k om uw ros u vroeg.
Misschien mijn gansche koninkrijk
Voor d' afstand niet genoeg?"
V
Neen, Heer! voor geenen prijs, hoe hoog,
Wierd u mijn ros gegund,
Dan — voor een waren vriend — zoo gij
Dien voor mij vinden kunt!""