Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
Het edel ros verheft den nek,
Het ademt zegepraal.
En antwoordt op zijns meesters dank,
In hem verstaanbre taal.
De Koning door het schoon bekoord
Van 'sjonglings strijdgezel.
Spreekt: „Dat men voor dit pronkjuweel
Hem duizend Minen teil!" ')
De Perzer schudt de fiere kruin;
Hij klemt zich aan zijn ros,
En zijn verheven zelfgevoel
Geeft antwoord met een blos.
„Staat (zegt de Vorst) gij, tot dien prijs,
„Uw Arabier mij af?
„Wat deedt ge, zoo mijn gunst u zelfs
Twee duizend Minen gaf?" —
,,.,Vergeef mij , Koning! (zegt de Pers)
Mijn paard is al mijn schat;
Daar is voor mij niet éen kleinood.
Geen goed, zoo waard als dat.
Het voert mij, sneller dan de wind,
Den vlugsten struis voorbij;
Het rent — maar stapt of struikelt nooit,
En waakt en vast met mij.""
„En zoo ik u een rijk gewest,
De macht van Landvoogd gaf?"
1) Een denkbeeldige miiut. 60 Minen "1 Talent = / 4ö.