Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
toorn en droefheid. „Ik heb het wel gezegd: gij kunt er
niets van! Wat nu te doen? Alléén breng ik ze nooit
meer bij elkailr. Nu moet ge mij ten minste een handje
helpen."
Hij wees den Koning zijn plaats aan, onderrichtte hem,
hoe hij de uitgestrekte armen op- en neêr moest laten gaan,
en hoe hij moest schreeuwen, en daarop liep hij weg, om
de verst verwijderde ganzen terug te brengen.
De Koning deed zijn best, en na ontzaglijk veel moeite
was eindelijk de troep weêr bijeen.
De knaap bekeef nu den vreemdeling, omdat hij zijn plicht
zoo slecht vervuld had, en besloot met deze woorden: „Mijn
leven lang geef ik iemand de zweep niet meer over; nimmer
zal men mij meer voor vier stuivers overlialen, om mijn
kudde te verlaten. Ik zou ze zelfs aan den Koning niet
toevertrouwen."
„.Je hebt gelijk, mijn brave jongen!" zei de Koning hardop
lachende, „die kan het al even slecht als ik!"
„.Ja?" riep de knaap vol verbazing.
„Wel ja, want ik ben de Koning zelf!"
„Gij? Nu dat maakt ge een zot wijs, maar mij niet!"
riep hij uit. „Neem uw boek aan, en maak dat ge wegkomt."
De Koning nam bedaard het boek, en zei toen, terwijl
liij den knaap nog acht stuivers gaf: „Wees maar niet boos!
Ik beloof u op mijn woord, dat ik nooit meer ganzen zal
hoeden."
De knaap bedankte, zag hem met een twijfelenden blik
aan., en zeide: „Wie gij ook zijn moogt, gij zijt een goed
heer, maar voor ganzenhoeder deugt gij niet. 't Spreekwoord
zegt: Schoenmaker, blijf bij uw leest!"