Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
^3
niet
heer met een paar oogen aan, die vroegen: kan ik ii gelooven
of niet? V^ier stuivers voor zulk een geringe boodschap —
zie! dat kon hij maar niet recht vatten.
Ik laat mij
voor den
gek houden
zeide hij, terwijl
hij den heer den
rug toekeerde.
„Waarom
meen je, dat ik
je voor den gek
hond?" vroeg de
Koninglachend;
want hij vond
behagen in den
flinken, stout-
moedigen
knaap, die, zoo-
als duidelijk
merkbaar was,
hem niet kende.
„Omdat gij voor zoo'n nietige boodschap vier stuivers-,
biedt!" hernam de knaap. ,,Het geld wordt zoo gemakkelijk
niet verdiend."
,,Nu zie ik," zei de Koning lachende, ,,dat je toch 'n dwaas
zijt. Waarom geloof je me niet?"
„Die ginder wonen," zei de knaap — en meteen wees hij
op het verafgelegen Slot — „houden onsgelijken graag voor
den gek, en gij komt daar zeker ook vandaan?"
„En als ik daar nu vandaan kwam, wat zou dat dan nog?""
zei de Koning. „Hier, ik geef je de vier stuivers vooruit.
Ga me nu dat boek halen."
De oogen van den jongen fonkelden, toen hij het geld in
de hand had; want ik weet niet, hoelang hij wel de ganzen