Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
houden. Wanneer allen saainverbonden zijn tot een keten,
doen de apen aan het benedeneind de keten heen en weder
over den stroom
slingeren. Telkens
is de slingering
grooter, tot einde-
lijk de aap, die de
laatste van de rij
is, een tak aan de
overzijde weet te
grijpen, en dien
stevig vasthoudt.
Op deze wijze wordt
een brug over de
rivier gevormd, en
over deze levende
brug gaan de overige
apen snel naar den
overkant, liet ge-
vaar van in het wa-
ter te vallen, weêr-
houdt hen niet van
elkander gedurende
dien overtocht kne-
pen en stooten te
geven.
Wanneer allen vei-
lig aan den anderen
oever gekomen zijn, laat de aap, die de eerste schakel der
keten uitmaakte, zijn boom los, en de brug valt naar de
overzijde.
Ziedaar het zonderlinge verhaal van een apensoort, die
Zuid-Amerika's bosschen bewoont.