Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
om haar bij H lezen in een vrooUjke stemming te brengen; want
daarbij klinkt de leestoon doorgaans flink en frisch.
Dat God dit hoekje zegene, en de leerlingen het lief krijgen, is
onze oprechte wensch.
baabnI
zeist j
Augustus 1884.
V. en V. Z.
Wij hadden niet kunnen detiken, dat er reeds zóo spoedig een
derde druk verlangd zou worden. Wij hebben met de welwillende
op- en aanmerkingen onzer medebroeders winst gedaan: les XII
icerd reeds bij den tweeden druk door een andere vervangen, en
na den dood onzes Konings konden ook les X en XI niet blijven.
Het schoone portret onzer jeugdige Koningin is zeker een aanwinst
voor ons hoekje, evenals de nieuwe plaatjes bij andere lessen.
Voorts zijn hier en daar slechts kleine verbeteringen aangebracht,
zoodat deze druk zonder hinder naast den vorigen kan gebruikt
worden. Het 2<le en ^de stukje zijn inmiddels ook verschenen en
reeds herdrukt.
zetten"!
zeist j
Augustus 1891.
De Schrijvers,