Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
XVIII.
Dc j^ierigiiard gevangen in zijn eigen garen.
Frans. \_Aan de deur van den heer Grijp.'] Is Mijnheer te huis?'
Grij-p. Wat wilt ge van Mijnheer?
Frans. Mijnheer Grijj) heeft bekend laten maken, dat hij
een zak met een groote som gelds verloren heeft.
Grijp. Ik ben Grijp zelf. Kom gauw binnen, beste man!
goede vriend! eerlijke man! Hebt gij mijn verloren schat
gevonden?
Frans. Ik weet niet, of het uw schat is; maar naardien
zestig gulden werd aangeboden aan ieder, die een zak met
1200 gulden vond, zoo zou ik gaarne de zestig gulden ont-
vangen.
Grijp, 't Kan niet mooier. Een man, een man, een woord,.
een woord! Laat mij den zak eens zien.
Frans. Hier is hij; en als hij aan u behoort, zal ik hem
u voor de zestig gulden geven.
Grijp, 't Is mijn verloren schat. Ik zal u zes gulden tot
belooning geven!
Frans. Maar gij hebt zestig gulden beloofd aan ieder,,
die u een zak met twaalfhonderd gulden gaf.
Grijp. Mijn zak bevatte twaalfhonderd en zestig gulden.
Ik denk dus, dat gij de zestig gulden reeds in handen hebt.
Frans. Zulk een oneerlijke daad zou ik niet gaarne be-
gaan. Had ik zoo iets willen doen, dan had ik even goed
den geheelen zak kunnen houden. De rechter zal uitspraak
doen tusschen ons. IHij keert zich om, en geeft de zaak aan.J
De Rechter. Mijnheer Grijp, gij hebt laten bekendmaken,,
dat gij een zak met geld verloren hebt, inhoudende twaalf-
honderd gulden. Welnu, hier is Frans, een eerlijk werkman„