Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
XVII.
Prins Willem V.
In den vroegen morgen van den Ssteii Maart 1748 was er
blijdschap op het stadhouderlijk Hof in den Haag: aan Prins
en Prinses Willem IV werd door Gods goedheid een zoon
geboren, dien wij in onze geschiedenis kennen als Prins
Willem V.
Zoodra Prins Willem IV de geboorte zijns zoons vernam,
ontweek hij de plichtplegingen der hovelingen, snelde naar
zijn kamer, en viel daar in diepen ootmoed voor God op
de knieën. Hij dankte hem voor de ontvangen gunst, droeg
zijn eerstgeboren zoon aan Gods genadige bescherming op,
en smeekte Hem, dat de jonge Prins in 's Heeren vrees en
tot heil van Volk en Vaderland mocht opgroeien.
Eenige dagen later wenschten de Staten van Holland den
Stadhouder met de geboorte van dezen zoon geluk, en drukten
hun hoop uit, dat de jonge Prins mocht opgroeien in alle
christelijke en vorstelijke deugden, tot eere van Gods naam,
tot welstand en voortplanting van het Doorluchtig Huis van
Oranje en Nassau tot aan het einde der dagen, en tot welzijn
en bescherming der Republiek.