Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
de oogen mn sommigen, daarmede hebben ons niet gekweld.
Wij hebben gedaan, gelijk wij gewoon waren. In natuur en historie , : f
in vertelling en poëzie, hébben we gedurig gewezen op het ëene
noodige, zonder hetioelk de bekommernissen over vele dïhpff^
weinig haten voor het waarachtig geluk dts tnenschen. Voor over-
lading meenen we ons gewacht te hebben. Een enkele les uit het
geheel genomen, mag geen maatstaf voor de kritiek wezen.
Opzettelijk hebben we hier en daar een vreemd of basterdwoord
gebruikt, dat de jeugdige lezer later elders vaak ontmoeten zal, en
dan toch dient te verstaan. Vooral voor huiselijk gebruik hebben
wij tusschenbeide, voor uitspraak of beteekenis, een korte verkla-
ring aan den voet der bladzijden gegeven. — Ons eenig doel is
geweest, goed lezen te bevorderen, te leeren verstaan wat men leest,
en de leesles aangenaam en leerrijk voor de scholieren te maken.
Mogen daarom niet alleen de critici van professie, maar ook de
jeugdige lezers, na een doelmatige behandeling der stof door den
onderwijzer, hun oordeel uitspreken! Wij hopen met dat oordeel
winst te doen.
Van een enkele les of dichtvrucht zal misschien gezegd worden,
dat zij te hoog is voor de jeugd. Maar, zoo de meeste vruchten
onder het bereik der armen hangen, mag toch een enkele wel met
wat méér inspanning binnengehaald worden. Trap of ladder zijn
daartoe in iedere school aanwezig; en — eenmaal bereikt, klimt
het genot daardoor te hooger. Het doel is toch: te leeren, in te
spannen, te vorderen, — en dat kan niet, indien alles „als gesneden
brood''' ligt. Na een uitspannend lesje, moest er nu en dan een
inspannend volgen.
De Plaatjes zullen door enkelen veroordeeld worden, en an-
deren zullen ze gaarne zien. Wij laten de beslissing daarover aan
de jeugd, en gunnen haar gaarne een prentje, al ware H alleen,
1*