Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
De zoogenoemde stinkdieren, o. a. de bunsing, verdedigen
zich in tijd van nood door een ondragelijken stank van zich
te geven, waardoor het hun niet zelden gelukt den vijand
te verdrijven.
Er zijn visschen, welke aan ieder, die ze aanraakt, een
zoogenaamden elektrieken schok geven. Onder deze is de
beef- of sidderaal de merkwaardigste. Indien men zulke
dieren aanraakt, bekomt men een pijnlijken schok door de
leden, zóo erg, dat men niet langer lust gevoelt hen vast
te houden. In sommige rivieren van Amerika leven zulke
schepselen.
De looze vos weet wel raad om zich van ongedierte te
bevrijden. Hij neemt een stuk mos in den bek, en gaat
langzaam achterwaarts in 't water. De diertjes kruipen nu
omhoog en in het mos; waarmede hij ze dan laat wegdrijven.
Ofschoon ik bij het bovenstaande nog veel zou kunnen
voegen, zoo besluit ik met de opmerking: Ziet, op welk een
wonderlijke wijze God voor de veiligheid en verdediging
Zijner redelooze schepselen gezorgd heeft, opdat de nood-
zakelijke verhoudingen in de natuur zouden blijven bestaan,
en niet de zwakkere soorten door de sterkere geheel zouden
worden uitgeroeid! Alles wat God geschapen heeft, is nuttig
en onmisbaar, al kunnen wij dit niet altijd dadelijk inzien.
„Hoe groot zijn üwe werken, o Heere! Gij hebt ze allen met
wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van üwe goederen!