Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
eenigen tijd bij staan, zonder het aan te raken. Eindelijk vloog
er een insect in het web, verre naar den kant; het geraakte
in de draadjes verward, en bleef
vastzitten. Dat was een geluk
voor de spin. Aanstonds spoedde
zij zich naar het diertje, maakte
het tot haar prooi, en begaf
zich toen weêr naar liet middel-
punt der webbe.
Ik wierp nu een heel klein
houtje in het web. Het bleef
erin hangen. Maar de spin
liet ■ zich niet beetnemen : zij
verroerde zich volstrekt niet, en bleef waar zij was. Nu zag
ik opnieuw, welk een fijn gevoel de spin heeft. Al ziet zij
niet, wat er in haar web komt, aan de veroorzaakte beweging
gevoelt zij duidelijk, of het iets levends is, en of het haar
tot voedsel kan strekken, of niet. Weet ge wel, dat zij door
haar fijn gevoel een weêrvoorspelster is? Let er maar eens
op, hoe zij, als er strenge koude ophanden is, in haar schuil-
hoek kruipt; maar ook hoe zij uit dien schuilhoek te voor-
schijn komt, als er zacht weder komen zal. Zij gevoelt dit
wel eens dagen vooruit.
Terwijl ik daar nog bij het spinneweb stond, sloeg ik met
mijn wandelstok het web aan stuk, zonder de spinteraken.
Ik zag toe, waar zij bleef, en vond haar op den grond liggen.
Zij scheen dood. Foei, hoe wreed! zegt misschien een mijner
jeugdige lezers. Wees zoo goed, vriendlief! uw oordeel op
te schorten. Ik zeg u immers, dat ik de spin niet aanraakte,
en van den val zou zij niet sterven. Zij kan van veel grooter
hoogte vallen, zonder zich te bezeeren. Het duurde dan ook
niet lang, of de spin bewoog zich, en liep haastig weg. Zij
had zich dus als dood gehouden, uit vreeze voor verder ge-
vaar en vervolging. Dat doet zij in zulke gevallen altijd.
Het is haar natuurlijk beveiligingsmiddel, waardoor zij niet
zelden haar vijand misleidt en zichzelve redt.