Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
dat zendelingen en Bijbels naar alle oorden der wereld zijn
gegaan. Die groote menschen daar, met veêren op het hoofd ,
zijn Indiaansche opperhoofden. Hun aangezichten zijn gc-
tatouëerd '), d. i. met een scherp gepunt werktuig beprikt;
en zij hebben eenigen hunner volksgenooten medegebracht
om den zendeling te hooren prediken, en den Grooten Geest
te aanbidden, die hun den blanken leeraar en den Bijbel
zond, om hen te onderwijzen.
Wij zijn aan 't einde van ons kijkje. Vriendjes! herinnert
u, wat we van de boekdrukkerij, van de levensgroote zen-
delingen , van den afgod .Jaggernaut en van vele inboorlingen
gezegd hebben. Ik hoop, dat ge uw Bijbel voortaan met
nieuwen ijver leest, hem biddend en tot een rijken zegen
leest; — en als gij dan weêr eens een avondje bij me pas-
seert, heb ik wellicht nog wat anders voor u te zien. —
AMj bedankten den goeden heer van Stalen beleefdelijk
voor het genoegen, dat hij ons verschaft liad, en hielden
ons gerecommandeerd voor een volgende gelegenheid. Zulke
avondjes zijn prettig en leerzaam. Kent gij ze ook?
XIV.
(xods Wijsheid in de Schepping:.
Verleden najaar wandelde ik eens langs afgemaaide koren-
velden en ledige tuinen. Tusschen een paar takken eener
doornhaag zag ik een groot en zeer fraai spinneweb, in de
gedaante van een ster. Dit web was ongeschonden, en de
spin zat onbeweeglijk, juist in het midden. Ik bleef er
1) Spreek uit: getatoeëerd.