Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
af! Daar ziet ge mannen aan 't letterzetten, d. i. zij zettea-
metalen letters op een bepaalde plaats en naast elkander-
Die letters moeten afgedrukt worden. Middenin ziet ge de
drukpersen: de inktrollen ontvangen inkt uit een bak; éen
dezer rollen gaat dan over de letters heen, waarna een Tel
schoon papier stijf tegen die letters aangedrukt wordt, em
daardoor de inkt van de letters overneemt. Wat zijn die
inannen druk! Aan de rechterzijde zitten eenigen de bedrukte^
vellen aan elkander te .naaien. Verder terug snijden anderen
de aan elkaar genaaide vellen gelijk af In de kamer daar-
achter, met die open deur, worden de boeken gebonden. —
Let nu eens op het magazijn in den hoek rechts. Wat eeE
groote menigte pakken liggen daar! Dat zijn pakken boekeu,
gereed om overal heen verzonden te worden. In die pakken
zitten Bijbels en Testamenten, leeslioeken en prentenboeken^^
dichtbundels en tractaatjes: alle moeten dienen om de men-
schen in Nederland en daarbuiten wijzer en beter te maken.
Ge ziet dus hier alles in eens: het papier, de letters, de
drukpersen, de werklieden, de boeken en de pakken! —
Hebt ge het genoeg bekeken? Nu dan, Rrrt! .... een an-
dere voorstelling!
Hier ziet ge twee Zendelingen levensgroot; ik bedoel hmi
portretten. Zij staan op het punt, het Vaderland te verlaten..
Zij zullen in een groot schip de wijde zee oversteken en
eenige van de pakken, die ge zoo even gezien hebt, mede-
nemen. Zij verlaten familie en vrienden, om onder de arme
Heidenen het Evangelie te gaan verkondigen; om die onwe-
tende menschen te bewegen tot het wegwerpen van de houten
en steenen beelden, die zij als hun goden aanbidden: en oant
hen dien God te doen zoeken, die den liemel en de aardej,
de zee en alles, wat daarin is, gemaakt heeft, en die zijn
eenigen Zoon, onzen Zaligmaker, gegeven heeft, om voor
zondaars te sterven.
Rrrt! weêr een andere vertooning!