Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEN WOORD VOORAF.
Hierbij nemen wij de vrijheid, onzen medeonderwijzers eenige
leesstof voor hun meer gevorderde leerlingen aan te lieden. Dat
er ^dringend behoefte aan bestond " beweren wij niet; maar evenmin
dat de keuze op dit gebied bij het Christelijk onderwijs reeds te
ruim zou zijn. Bovendien houdt de jeugd van afwisseling. Hoe
bruikbaarder dit boekske bevonden wordt, hoe liever Hons zal zijn;
en wat verbetering eischt, zullen we gaarne vernemen, om er ter
gelegener tijd „em dankbaar gébruik van te maken."
Wij hébben getracht in vorm en inhoud, in taal en stijl zooveel
mogelijk afwisseling te geven. De „gebonden" stukjes zijn meest
overgenomen, met welwillende toestemming der betrokken eigenaars,
wien wij daarvoor openlijk dank betuigen. Wij geven echter geen
chrestomathie. De prozastukken zijn gedeeltelijk aan het buitenland
ontleend en voor onze leerlingen verwerkt. Wij zien niet in, icat
kwaads daarin steken zou. Kunnen onze leerlingen al geen vreemde
talen lezen, misschien is het nog wél zoo profijtelijk, op deze wijze
een en ander uit andere talen voor hen leesbaar te maken: zóo
blijven zij ten minste van het slechte verschoond; want de gonzende
hij zoekt slechts naar den edelen honig, en gunt het venijn gaarne
aan de spin of ander ongedierte.
Of het niet christelijk genoeg, of wel te christelijk zal zijn in