Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
XIII.
Een liarekiek.
Mijnheer van Stalen woonde dicht bij ons. Hij was een
vriendelijk man, bij wien we gaarne een winteravondje door-
brachten. Hij had ons altijd iets nuttigs te leeren, en bedacht
telkens iets nieuws, om ons aangenaam bezig te houden.
Op zekeren avond — 't is jaren geleden — waren we met
eenige onzer vriendjes bij hem genoodigd. Hij had verschil-
lende platen in een kastje, en vóór dat kastje bevonden zich
negen glaasjes om erdoor te kijken. Ook had hij verscheidene
koorden, waarmee hij de inlaten kon optrekken, wanneer
hij ze uitlegde. De glazen gaven den platen veel grooter
voorkomen, dan ze werkelijk hadden. Èn de rarekiek zelve,
èn de wijze, waarop de heer Van Stalen sprak, maakten dien
avond zoo prettig, dat ik mij nog goed herinner, hoe alles
toeging.
Toen wij met ons negenen eenigen tijd in zijn kamer
gezeten hadden, ging de heer Van Stalen in de deur van
het aangrenzende kamertje staan, en sprak hij ons aldus toe:
Treedt binnen, jongens en meisjes! Er is nog plaats genoeg!
'tis de moeite waard, eens een kijkje te nemen. We zullen
aanstonds beginnen. Komt binnen; want als de deuren ge-
sloten zijn, is de gelegenheid voorbij om te zien, wat iedere
jongen en ieder meisje, van het eene einde van Nederland
tot het andere, zou wenschen te zien .... Zietdaar — de
deur is dicht. Laat mij nu eens zien: met u hoevelen zijt
gij? Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, en die
kleine jongen in den hoek, dat zijn er negen; precies ge-
noeg, want er zijn negen glazen om door te kijken. Nu moet
ieder van u door een glas kijken, en dan zult gij zien en
hooren, wat waard is gezien, gehoord en onthouden te worden
ook. Zijt gij allen klaar? Nu, dan beginnen wij!
Hier ziet ge allereerst een Boekdrukkerij. Kijkt eens links