Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Och, schenk Uw besten zegen
Aan onze Oranjespruit;
Deel Haar op al haar wegen
Uw schoonste gaven uit
Daal troostend in de woning
Van 't Vorstelijk gezin!
Ontviel ons onze Koning,
Lang leev' de Koningin!
XIL
Lcvi geroepen.
In 't tolhuis zat Levi. Daar treedt de Profeet
Van Naazreth voorbij zijne woning.
Voorbij? Neen, Hij kan niet. Des tollenaars leed
Wekt deernis bij Israëls Koning.
Zijn oogen zijn vriendlijk op Levi gericht.
En 't „Volgt mij !" Zijn lippen ontvloden,
Doet stroomen ontspringen van 't helderste licht,-
Die Levi op 't vriendelijkst nooden.
De liefde, die 't sprak, wordt gevoeld, wordt erkend;
De kracht, die 't verzelt, doet hem ban dien.
Ziet, hoe hij het tolhuis den afscheidsgroet zendt.
En achter zijn Heiland gaat wandlen.
Hij volgde zijn Heiland, de hand aan den ploeg.
Het oog op de toekomst geslagen.
Des Heeren genade was Levi genoeg.
Deed nimmer Mattheüs versagen.