Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
stoom het deksel van den ketel
ontsnapte.
Hij geraakte hierdoor aan het
te er een fel vuur onder. Binnen
het met een harden slag vaneen.
Later vervaardigde de Markies
middel van stoomkracht, water
tien Meter opvoerde.
oplichtte, en door de tuit
nadenken over de werking
van stoom, en vroeg
zich af, wat wel de
uitwerking zou zijn,
indien hij het dek-
sel vastbond en den
stoom belette te ont-
snappen. Hij kwam
tot de overtuiging,
dat de ketel ervan
barsten zou. „Hoe-
veel kracht moet de
stoom dan wel heb-
ben!" dacht hij.
Aanstonds na zijn
bevrijding uit den
kerker begon hij
proeven te nemen.
Hij nam o. a. een
kanon, vulde het
voor drie vierden
met water, maakte
zundgat ') en mond
goed dicht, en stook-
vier en twintig uren barstte
een werktuig, dat, door
tot een hoogte van ruim
Omstreeks honderd jaar, nadat dit gebeurd was, zat in
Schotland een wakkere jongen, JamesWatt geheeten, op
•1) Laadgat.
2) Sprsek uit: Dzjeems — Jacob.