Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
gegeven had. Grootvader! de lust kwam in mij op, om hem
op den grond te gooien; maar ik dacht na over hetgeen ik
in de kerk gehoord had, en hield mij in; en na eenigen
tijd vertelde ik hem mijn boodschap."
„En wat zeide hij daarop?"
„Eerst zei hij niets; hij keek alleen zeer verwonderd op,
en scheen te denken, dat ik hem voor den gek hield. Daarop
stak hij mij zijn hand toe, en zeide met een beschaamden
blik: „„Flip, ik behandelde je Zaterdag slecht; je zei, dat
het mij berouwen zou — en het berouwt mij nu!"" Dat zei
hij, Grootvader!"
„God zegene u, mijn lieve jongen!" hernam de oude man.
„Gij hebt als Zijn kind gehandeld! Want, indien gij liefhebt,
die u liefhebben, wat dank hebt gij? want ook de zondaars
hebben lief degenen, die hen liefhebben. Maar hebt uw
vijanden lief; en doet goed, en leent, zonder iets weder te
hopen; en uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen des
Allerhoogsten zijn: want Hij is goedertieren over de ondank-
baren en boozen. Weest dan barmhartig, gelijk ook uw
Vader barmhartig is"
VIII.
Denken en Nadenken.
Het is omstreeks twee honderd jaar geleden, dat de Markies
van Worcester in den Tower te Londen gevangen zat.
Op een kouden avond zat hij daar in zijn kamer voor
een brandend vuur. Boven dat vuur hing een ketel water
te koken, en de Markies zag met alle aandacht, hoe de
I) Luc. VI: 32, 35, 36. -1) Spreek uil: Worsier.
3) Spreek uit: Touer.