Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
Beschaamd en verlegen, met de oogen vol tranen,
Moet hij nu aan 't graven en steken
Met schoffel en spade, om een voetpad te banen,
En bres in den sneeuwmuur te breken;
En toen hij een doorgang en wandelpad vond.
Toen stond heel de buurt reeds geschaard in het rond.
Om over het wonder te spreken.
VII.
(xoed voor kwaad.
„'k Zal 't hem betaald zetten, al zou 't mij ook den dood
kosten!" riep Flip toornig uit, terwijl hij na een gevecht,
waarin hij het onderspit gedolven had, het bloed van zijn
gelaat veegde. „Ik zal 't hem betaald zetten!"
„Wel, wat is er gebeurd?" vroeg zijn bejaarde grootvader,
die door 't rumoer van den twist naar buiten was gelokt.
„Zie eens, wat hij gedaan heeft!" riep Flip, wijzende op
een allerliefst scheepje, dat daar geheel vernield in de modder
lag. „Ik heb er een geheele maand aan gewerkt — en
zie —" De arme jongen kon niet verder spreken; droefheid
en toorn verstikten zijn stem, maar toch mompelde hij
opnieuw: „Ik zal 't hem betaald zetten!"
„Maar waarom vernielde hij uw scheepje?"
„O, hij is jaloersch, dat is hij altijd. Wij mogen elkander
niet lijden. Hij trapte op mijn schip; natuurlijk, toen sloeg
ik hem — en wij begonnen te vechten — en hij was mij
de baas. Maar ik zal mij nog eens op hem wreken!"
„Kom in huis," zei de oude man bedaard, „en zien wij
eens, wat er stuk is."
Zoodra dit gebeurd en het hoofd van den jongen verbonden
was, lei grootvader zijn hand op Flip's schouder, en zeï