Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
dringt haar, even stil te staan, en een woord te spreken tot
de jongens, die den gevallene uitlachen, en met zijn pijn
den spot drijven. Deze druipen weldra af. Daarna vestigt
zij het oog op den bemorsten knaap, die huilend tegen den
muur leunt.
— Wel Jan, zijt gij het? —
Die stem treft hem. Zij klinkt ook zoo vriendelijk en
medelijdend. Hij tilt zijn zwarte vuisten wat boven de
oogen, en kijkt er onder door. Ha! hij herkent haar, die
goede Juffrouw! Zij heeft hem op de Havenloozen-school
onderwijs gegeven in de Bijbelsche geschiedenis.
— O Juffrouw, zegt hij, ik heb zoo'n pijn in mijn been,
en ik ben zoo naar; ik kan haast niet blijven staan; het
draait me alles voor de oogen!
Zij trekt de handschoenen uit, en doet onderzoek naar
zijn been. Zij neemt hem bij de vuile hand, en beproeft,
hem te doen loopen. Maar 't lukt niet. Jan kan niet loopen.
Zijn been is gekneusd öf gebroken. De Juffrouw verzoekt
een politie-agent, hem naar het gasthuis te doen vervoeren.
De burrie komt, en daar draagt men den armen jongen heen.
De Juffrouw gaat vooruit, spreekt met den dokter, en laat
Jan's moeder halen. Dat is een ontsteltenis van belang!
Het zieke mensch kan niet komen. De Juffrouw bezoekt
haar, en troost haar. Zij bezoekt Jan eiken dag, en brengt
hem wat lekkers en prentenboeken. Tusschenbeide vertelt
zij hem de eene of andere geschiedenis.
Jan! zegt ze, je had wel dood kunnen vallen, gelijk die
metselaar verleden week boven van het dak af; of de tram ')
had je kunnen overrijden. Dan zou 't nog erger geweest
zijn. God heeft je wel beproefd, maar je leven nog gespaard.
Jan! denk daaraan, en bid evenals de moordenaar, die naast
den Heere Jezus aan het kruis hing: „Heere, gedenk mijner,
nu Gij in uw koninkrijk gekomen zijt!"
1) Spreek uit: irem.