Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
Anna. Maar hoe zijt gij dan aan het uwe gekomen?
Vader. Ik kan mij niet meer herinneren, hoe of wanneer
ik het gekregen heb; maar wel ben ik zoo gelukkig — en
dat is iedereen niet — om er zelfs meer dan éen te bezitten.
Eva. Weet gij niet meer, wanneer gij het gekregen hebt ?
En gij hebt straks gezegd, dat gij het van de Tentoonstelling
hebt medegebracht.
Vader. Dat is ook zoo: ik zou geen raad weten, als ik
het daar had moeten achterlaten.
Karei. Vader, houd ons toch niet langer op, en zeg ons,
hoe dat rare ding heet, en laat het ons zien!
Vader. Gij allen ziet het reeds lang---- Raadt eens! Het
is — mijn ...
Ier

Uit de

Zie dien knaap eens goed aanT""P»ei,..^^e mörsig/v-^ioe
afzichtelijk, slechts met smerige lompen gedeEl+'^H^Lis arm
doodarm, en moet langs 's Heeren straten bedelen, om
centen voor zijn oude zieke moeder te verdienen of te ver-
zamelen. Daar komt hem een collega voorbij, en stoot hem
in de modder. Hij valt in de goot. Handen en gelaat
worden met slijk bedekt, terwijl de deugniet zich haastig
uit de voeten maakt. De ongelukkige staat langzaam op,
doet zijn mond wijd open, en stoot klanken uit, die alles
behalve liefelijk klinken. De voorbijgangers lachen hem uit,
en denken er geen oogenblik aan, hem
even te vragen, of
hij zich ook bezeerd heeft. Eenige jongens blijven staan om
hem te bespotten. De arme knaap! Hij heeft, zoover hij
weet, geen enkelen vriend in de wereld.
Daar komt een Juffrouw aan. Haar zachtheid van karakter