Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
zonder, naar het schijnt, eraan te denken, van hoe groot
nut het hun wezen kan. Dat ik er zoolang met u over
spreek, dient juist om u de hooge waarde ervan te doen
waardeeren.
Karei. Och, vertel er ons dan nog meer van!
Vader. Het is zeer doordringend van aard; het kan dik-
wijls geheimen ontdekken, die langs geen anderen weg be-
kend konden worden. Maar ik moet er bijvoegen, dat het
die geheimen ook gemakkelijk openbaart.
Anna. Hoe! kan het dan spreken?
Vader. Men zegt op goede gronden, dat het dit somtijds
doet, inzonderheid wanneer het zijns gelijken ontmoet.
Eva. Wonderlijk! Welke kleur heeft het?
Vader. De kleur van het eene is geheel anders dan die
van het andere.
Karei. Welke kleur heeft het uwe. Vader?
Vader. Ik meen, een donkere kleur; maar om u de
waarheid te zeggen: ik heb het mijne nog nooit in mijn
leven gezien. i
Al de kinderen tegelijk. Nog nooit gezien? Hoe kent gij
het dan?
Vader. Neen, ik wensch het ook niet te zien, want dan
zou er een groot ongeluk gebeuren; maar ik heb er een
afbeelding van gezien, die zóo nauwkeurig is, dat mijn
nieuwsgierigheid daardoor geheel voldaan is
Gerrit. Maar waarom beziet gij dat voorwerp zelf niet?
Vader. Omdat ik het dan niet meer zou kunnen gebruiken:
het zou dan geheel bedorven zijn. Gij moogt het zien, maar
ik niet.
Karei. Maar Vader heeft geld genoeg om dan weder een
ander te koopen!
Vader. Neen, ik geloof niet, dat iemand er mij een zou
willen afstaan, en ik weet bovendien, dat geen som gelds
groot genoeg te noemen is, waarvoor het gekocht zou kunnen
worden.