Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
„En hebt gij niets voor uzelven meegebracht ?" vroeg Anna.
„Ja wel," antwoordde Vader, „voor mijzelven heb ik nog
veel schooner voorwerp medegebracht. Het is veel te kost-
baar, om aan éen uwer ten geschenke te geven; maar ik
wil er u wel een beschrijving van geven, en daarna zal ik
het u ook laten bezichtigen."
De kinderen waren natuurlijk allen verlangend er iets van
te vernemen, waarop de vader zich in den fauteuil nederzette,
en ongeveer het volgende vertelde:
Het kostbare voorwerp, dat ik voor mijzelven heb mede-
gebracht, is een klein allerkunstigst werktuigje, even net
als fraai bewerkt. Het is bijzonder gevoelig voor elke aan-
raking, en kan zóo licht beschadigd worden, dat het altijd
van een ondoorzichtig gordijntje met prachtige franje voor-
zien is, waarmede het, zoodra het minste gevaar dreigt,
zichzelf in een oogwenk bedekt.
Daar zijn zeer vele dergelijke werktuigjes in ons land, en
er is groote verscheidenheid van; maar altijd zijn ze mooi,
zoolang ze althans niet beschadigd of bedorven zijn. Inwendig
zijn ze alle op dezelfde verborgen wijze meesterlijk inge-
richt; en die inrichting is werkelijk zóo verrassend, dat
geen enkel beschouwer zijn verbazing en bewondering kan
inhouden, wanneer hij in de geheime beweeg- en werkkracht
ervan wordt ingeleid.
De uitvinding van dat kunststukje klimt tot de hooge
oudheid op. Hij, die het eerste vervaardigde, heeft ook
het laatste gemaakt, en niemand heeft het nog ooit kunnen
nadoen.
Door een zeer gemakkelijke en snelle beweging, uitge-
voerd door den bezitter van dat voorwerp, kan deze met
de grootste nauwkeurigheid de grootte, den vorm, en soms
ook de zwaarte en de waarde van eenig ding bepalen. Hij
behoeft dus duizenden vragen niet te doen, en kan zich
van allerlei lastige proefnemingen onthouden, die anders