Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Hier werd, met woeste vreugde, op 't veld
Bespreid met duizend dooden,
Het ros van d'overwonnen Held
Den Winnaar aangeboden;
Maar hier ook stortte Lodewijk
Een traan bij 't broederlijke lijk,
Een traan als heldenoogen
Om helden schreien mogen.
Deze coupletten zijn een deel van het „Vatierlandsch lied op het veld
bij Heiligerlee, driehonderd jaren na de overwinning aldaar op den 235ten
Mei -1568, door Graaf Lodewijk van Nassau op de Spanjaarden behaald,
waarbij Graaf Adolf van Nassau gesneuveld is; en ter gelegenheid van het
leggen van den eersten steen tot een nieuw gedenkteeken, 23 Mei 1868,
Vorst en Volk toegezongen door Dr. Nicolaas Beets."
IV.
Iets yreemds.
Vader Schrijver was zoo even van een uitstapje naar Am-
sterdam, ter bezichtiging van de „Internationale Koloniale-
en Uitvoerhandel-Tentoonstelling," teruggekeerd, en werd
door zijn kinderen hartelijk verwelkomd. Zij waren, als
naar gewoonte, erg benieuwd naar den inhoud van het
valiesje. Nu, die viel niet tegen: vader had voor ieder kind
een grooter of kleiner geschenk medegebracht. De oudste
kreeg een wandelstok, die zoodanig in elkander gedraaid
kon worden, dat men hem bijna in een vestzak zou kunnen
bergen. De tweede ontving een fraaien penhouder, waarin
pen, potlood, gomelastiek, mesje en nog al meer verborgen
waren. De derde, een meisje, kreeg een groote pop, een
Friesche visschersvrouw voorstellende, met gouden kap. De
vierde werd verblijd met een allerliefst Chineesch verlakt
serviesje — en zoo al verder.