Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Hier stoof hem Adolf in 't gemoet,
Door 't vurig ros gedragen,
Het oog in vlam, het hart in gloed,
Om 't al voor 't al te wagen.
Hier toonde hij zijn heldenaard.
En zocht den Veldheer met zijn zwaard,
En hadd' hem 't hart getroffen.....
Als 't lood hèm neêr deed ploffen.
Hier wreekte 't heir zijn vroegen dood.
Met woede niet te toomen.
Éen worstling nog.....De vijand vlood
Zijn neêrlaag was volkomen.
Naar allen kant uiteengespat,
Zocht hij vergeefs het veilig pad.
En vond zich afgesneden,
Verdrongen en vertreden.
Hier heeft de bodem meêgestreên
Voor die zijn vrijheid kochten,
Met drassig moer, met brokklig veen
En groene watertochten.
Den vrienden trouw, den vreemden valsch.
Bedroog, verzwolg hij tot den hals
Meer van hun honderdtallen
Dan lood of staal deed vallen.
Hier werd de zegevaan geplant.
Die schooner nog deed hopen!
Hier ging de buit van hand tot hand.
Met 's vijands bloed bedropen.
Zoo was de leus gestand gedaan
Van „wederwinnen of vergaan!"
Trompetten aan de monden.
Die 't land de maar verkonden!