Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Hier schaardet gij dat grimmig heir,
Dat gij alleen kondt temmen
En, tot een strijd om eindloos meer
Dan buit en glorie, stemmen;
Gij met den hoogen ernst van 't woord,
Dat dringt in 't hart van die het hoort;
Gij, op wiens open wezen
Slechts goedheid was te lezen!
Hier stondt gij, in uw God gerust;
Uw Broeder aan uw zijde;
Melanchton's ') en der lettren lust,
Maar even koen ten strijde:
Graaf Adolf, edel, jong en schoon.
Zijn vrome Moeders vierde zoon 2),
En d' eerste, die zijn leven
Voor 't heiligst recht zou geven.
Hier stond het klooster; stille wijk
Der Norbertijnsche vromen.
Daar werd het eerst door Lodewijk
Des vijands komst vernomen,
Als hij er 't hart gesterkt had met
Een weinig spijs en veel gebed,
En met gelaat en woorden
De helden, die hem hoorden.
Ginds liep dat smal, dat zorglijk pad,
Langs de onbetrouwbre gronden.
Dat Aremberg voor eens betrad.
En nooit heeft weêrgevonden;
1) Hervormer, tijdgenoot, en boezemvriend van Luther.
2) Die moeder had haar vijf zonen (Willem, Jan, Lodewijk, Adolf en
Hendrik) allen in den gebede aan God en Zijn dienst toegewijd.