Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scanScanned page
üitgam van KEMIM & ZOON (oyer öe DoinM) te Utrecht
VOOR DE
CHRISTELIJKE SCHOOL.
Leesboekjes voor de Lagere School door E. J. VEENRNDAAL
en Jb. VAN ZANTEN. fMet Plaatjes).
Naar School (voor de laagste klassen) 3 stukjes a 20 ets.
De Verteller (voor de middelklassen) 3 stukjes a 25 ets.
De Moederplant (voor de hoogere kl.) 3 stukjes a 30 ets.
De CAr. Schoolbode zegt: Eene keurige uitgave, waardoor schrijver» en
uitgevers den dank der Chr. School verdienen en welke wij zonder ^enig
voorbehoud aanbefelen.
De Paed. Bijdragen: De langzame en geregelde opklimming, de duideli --
heid der letter, de kortheid van woorden en zinnen, zoowel als de afwisoe-
ling van stijl en toon laten inderdaad niets te wenschen over. In dit opzicht
hebben de Schrijvers hun doel volkomen bereikt. Tn het eerste zijn cie
woorden met verdeelde lettergrepen gedrukt, terwijl in het tweede st<,kje
.,de lettergrepen zijn aaneengevoegd en woorden en zinnen langzamerhi- :d
iets grooter worden."
De lessen in al de stukjes worden „toegelicht door plaatjes." Deze plaa' .s
zijn over 't geheel goed geteekend en helder afgedrukt. Tot het lap vo
draagt de aangename tint van het papier niet weinig bij. Sommigen,
den bekenden Duitschen teekenacr Oscar Pletsch afkomstig, behooren tot
sclioonste, dat men op dit gebied kan aantreffen.
Wij bevelen deze werkjes met alle warmte aan. Zij doen een stap
waarts op den goeden weg.
De Standaard zegt: Met genoegen maakten we kennis met de 2 reekse;
schoolboekjes. Naar school voor de laagste, De Verteller voor de midd.
klassen. De heeren Veenendaal en Van Zanten leveren hier voor de sohr
iets goeds en bruikbaars, dat in dicht en ondicht, bij aangename afwisse-
ling, het kind ontwikkelt en leert, en tegelijkertijd bovenal hem doet verstaan,
dat de vreeze des Heeren 't beginsel is der wijsheid. Lieve plaatjes en
nette uitvoering werken mee, om deze boekskens aantrekkelijk te makei
Met het, er op volgend stel: De Moederplant is hiermee een volledi'
reeks van goede boekjes voor de scholen geleverd. i