Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page

Uitgave van KEMINK & ZOON, over de Domkerk, te Utrecht.
KIJKJES IN OXZE (GESCHIEDENIS. Leesboek
voor (Ie Cliristelyke School door J. Ter Borg
en A. Wiersinga, in 3 stukjes a f 0.30. Met
90 plaatjes en portretten.
Ziedaar nu eens een uitgave, welke we zonder eenig voorbehoud voor
onze C.hr. School meenen te mogen aanbevelen. De uitvoering is schoon.
De plaatjes en portretten keurig en getrouw. De geschiedenis wordt in
den meest levendigen vorm verteld, hier en daar plastisch weergegeven.
Kortom, schrijvers en uitgevers hebben eer van hun werk. Ook de toe-
stand van beschaving, handel, letterkunde, enz. in de verschillende tijd-
perken wordt zoo aanschouwelijk mogelijk geschetst. Doch wij laten het
hierbij: het debiet zal het verdere wel zeggen.
Chr. Schoolbode van 11 April '90.
Dit leesboek voor de Chr. School is even aantrekkelijk van vorm
als degelijk van inhoud. Het is op voor kinderen zeer bevattelijke wijs
geschreven, geeft niet te veel, en de vele plaatjes strekken zoowel tot
sieraad als ter verduidelijking van vroegere toestanden enz. Ook de druk
is helder en duidelijk. Uitgevers van deze aanbevelenswaardige schetsen
zijn de HH. Kemink en Zoon, Utrecht.
Standaard van 3 April '90.
De auteurs hebben zich toegelegd op vloeienden, korten zinsbouw,
en zijn zich daar goed gelijk in gebleven.
De keuze der hoofdzaken en de benoeming der onderwerpen van
elke groote en kleinere les, is naar het bestek van elk deeltje goed ge-
slaagd, om toch een geheel der geschiedenis van ons vaderland te geven,
liet Ie deel loopt tot aan den SO-jarigen oorlog-, het 2e tot 1648 en het
3e tot op het 40-jarig jubilee van Koning Willem 111.
De prijs 30 Cents is waarlijk niet duur.
We wenschen schrijvers en uitgevers een goed debiet toe.
Bazuin van 25 Juni '90.