Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
S9
r •
INHOUD.
(J.
ats)
Eon v/oord vooraf..............
I. De Moederplant. (W. van Oosterwijk Bruijn
II. Lezen...........
III. Graaf Lodewijk van Nassau. (Dr. N. Beets)
IV. lets vreemds...........
V. Uit de goot...........
VL De Inkwartiering. (Dr. B. ter Haar) .
VII. Goed voor kwaad.........
Vlll. Denken en Nadenken.......
IX. Dg eenoogige Dienstmaagd......
X. De Jongeling en de Lente......
XI. Leve Koningin Wilhelmina!.....
XIL Levi geroepen..........
XIII. Een Rarekiek..........
XIV. Gods Wijsheid in de Schepping. . . •
XV. Springt niet verder, dan uw stok lang is
XVI. Steen, pijl en woord. (J. Cats). . . .
XVII. Prins Willem V.........
XVIIl. De gierigaard gevangen in zijn eigen garen
XIX. Slimheid der Apen........
XX, „Met zen Achten." (Dr. N. Beets) . .
XXI. De Rector van Maagdenburg.....
XXIL Schoenmaker! houd u bij uw leest . .
XXIII. De Perzer en zijn paard. (J. v. Walré).
XXIV. De Koningin des velds.......
XXV. Oost, West, Thuis best. (Dr. N. Beets)
XX VL Twee Geloften..........
XXVIL Die zoekt, die vindt........
XXVIIL Gustaaf Adolf..........
XXIX. Een merkwaardig land.......
XXX. Geschiedenis van den ouden Knotwilg-
XXXI. De Steenrots.........
XXXIL Verdwaald in het Woud.....
XXXIIL De veroveraar en de grijsaard. (J. v. Walré. 180

Blz.
0.
0.
43.
17.
20.
23.
27.
30.
34-.
85.
30.
37.
41.
47.
47.
4S.
54.
55.
01.
04.
07.
72.
70.
80.
81.
84.
90.
94.
00.
97.
109.