Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
De grijsaard.
Ik ken u echter niet.
Toch zijn mijn armen moê en mat van 't land te bouwen.
De veroveraar.
Gij kent luij niet?____ 'tIs toch een jaar geleên, en meer,
Dat ik uw woongewest deed bukken voor mijn standerd.
Uw koningen verjoeg;.... hun erftroon stortte neêr.
De grijsaard.
Verschoon — 'k wist niet, dat wij van meester zijn veranderd.
De veroveraar.
Goede oude, die me ontzet, waar hing uw lot van af?
De grijsaard.
Geboren hier in 'twoud, verliet ik nooit zijn lommer.
Mijn jaren klommen staag in vrede en buiten kommer.
Een ga, twee zonen, zijn mijn sieraan tot aan 't graf.
Zes geiten en onze arm, ziedaar (genoeg voor 't leven)
De gansche rijkdom, ons verleend door Gods bestel....
Maar hier 's uw weg, Mijnheer! nu moet ik u begeven ....
Vergeef 't mijn ouderdom----
De veroveraar.
Gelukkige, vaarwel!