Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
Weet namelijk, dat in warme landen de dieren, die in de
bosschen leven, ten allen tijde spijs in overvloed hebben;
maar nu en dan valt er een droogte in, waardoor gebrek
aan water komt. Onder de brandende zonnestralen drogen
rivieren en meren dikwijls uit; en het gedierte des wouds,
versmachtend van dorst, onderneemt dan groote tochten om
water te bekomen.
Hebben zij een bron gevonden, zoo gaan zij allen op den
kant staan; want'zij moeten drinken'of sterven. De olifanten
komen in een lange rij uit de diepten van het woud; de
buffels loopen in een groote kudde, en vertrouwen door
hun aantal tegen overvallen veilig te zijn. De leeuw en de
tijger gaan tegenover elkander staan; en de kleine dieren,
zooals de jakhals en het beschroomde hert, wagen zich
soms op den hoek van het water, ofschoon 't hun het leven
kosten kan.
Ook de slang verschijnt daar: zij neemt bezit van den
oever,' en vangt zooveel prooi als haar mogelijk is. Zij slaapt
met de oogen open, en schijnt steeds op den loer te liggen.
Telkens hebben er hevige gevechten plaats, en vallen de
zwakken als slachtoffers van de sterken. Maar de slang kan
zich altijd verdedigen; elk dier houdt zich uit haar nabijheid,
ten einde geen gevaar te loopen van door haar doodgedrukt
te worden.
Den volgenden dag leefde de soldaat nog van zijn kokos-
noten. Om de schalen te breken, smeet hij ze tegen de
boomen, ofschoon hij daardoor het melkachtige sap verloor.
Nadat hij eenige noten gegeten had, stak hij de overige
bij zich.
Plotseling hoorde hij menschen schreeuwen, en hij haastte
zich naar de plaats, vanwaar 't geluid kwam; hij was buiten
zichzelven van vreugde bij het vooruitzicht, dat hij menschen
zou ontmoeten. Maar, helaas! het geluid stierf weg, en her-
haalde zich niet; en na een klein halfuur geloopen te hebben