Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
Wanneer de toekan zijn prooi grijpt, werpt hij ze in de
lucht, vangt ze weer in zijn wijden snavel op, en drukt ze
dood. Daarna breekt hij met behendigheid de beenderen,
en verslindt het eene deel na het andere; van een vogel laat
hij zelfs bek en pooten niet over. (ledurende al dien tijd
maakt hij met zijn snavel een fel geluid, alsof hij zich over
zijn maaltijd verheugt.
liet nest van den toe-
kan bevindt zich in de
holligheid van een boom.
AVanneer hij gaat rusten,
v^laat hij den staart over
zijn rug, en steekt den
grooten snavel op zijn
scliouder, tot die geheel
onder de vederen verbor-
gen is. llij maakt even-
veel drukte als de pape-
gaai; en samen maakten
zij zooveel rumoer, dat
de soldaat blij was, hen
te kunnen ontwijken.
Gelukkig, dat de oli-
fanten voor hen daar ge-
geweest waren en de
takken hadden afgetrok-
ken, waardoor een aantal
kokosnoten op den grond
gevallen waren. Die ga-
ven hem een goeden
avondmaaltijd, waarna
llij zich weêr voor den
nacht in een boom vastbond. De maan scheen in al haar
glans, en hij kon duidelijk de dieren zien, die bij heele
troepen aan de rivier kwamen drinken.