Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
zag hij voetstappen van tijgen, versch gedrukt in den zaehten
grond. Die tijgers waren daar dus geweest, terwijl hij sliep;
en het was alleen Gods genadige bewaring, dat zij hem
niet hadden aangevallen. Dit maakte zulk een indruk op
hem, dat hij op de plaats zelve nederknielde, en er God
voor dankte.
Hij had nu grooten honger. Hij zag een aantal pauwen zich
met roode bessen voeden, en kreeg er ook trek in. Hij at er
eenige van, maar zij waren zuur en onaangenaam van smaak,
zoodat hij het geraden achtte, er niet veel van te gebruiken.
Niet lang daarna kwam er uitkomst. Hij vond aan den
oever der rivier een overvloed van kokosnoteboomen staan.
Honderden papegaaien met heldergroene, gele en roode ve-
deren vlogen tusschen de takken rond, en maakten een
oorverdoovend geschreeuw. Ook zag hij een menigte vogelen
met schitterende vederen en met snavels, die bijna zoo groot
waren als hun lichaam, en die zóo zwaar schenen te zijn,
dat men vraagt, hoe die dieren ze kunnen dragen.
Het waren de Toekans of langbekken. De zwaarte hunner
snavels hinderde hen echter
zoo weinig, dat zij even vlug
als de papegaaien rondhup-
pelden. Die snavel is dan
ook werkelijk zeer licht, en
bestaat uit een dun netwerk
van been, bedekt met een
hoornachtig bekleedsel.
De toekan leeft van vruch-
ten enspecerijen. Enkelplan-
tenvoedsel bevredigt hem
echter niet. Hij eet ook
muizen en kleine vogels, en
houdt bijzonder veel van eieren. Om die te bekomen, Aveet
hij listig de oudere vogels weg te jagen, waarna hij den
inhoud hunner nesten verslindt.