Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
genoeg zaten, om ze te kunnen bereiken. Nu klauterde hij
zoo hoog als hij konde, en hield een stevigen stok in de
hand, ten einde zich tegen de beren te verdedigen; want
hij wist, dat er beren zijn, die vrij goed klimmen kunnen.
Hij durfde natuurlijk niet gaan slapen, 't Is ook de vraag.
of hij het zou hebben kunnen doen; want bij het heldere
maanlicht zag hij olifanten en andere dieren ronddolen, en.
zelfs kwamen zij dicht bij den boom, waarop hij zat.
Met blijdschap begroette hij den morgenstond, waarin hij
weêr een poging wilde doen, om uit het donkere bosch te
komen.
Na uren lang geloopen te hebben, wist hij nog minder^^
waar hij was, dan vóór dien tijd; en eindelijk zette hij zieh,
uitgeput van vermoeienis, op een omgevallen boom neder.
Nauwlijks had hij daar
een paar minuten gezeten,
of een slang, welker nek
een vreemdsoortig teeken
gelijkende op een bril, ver-
toonde, hief haar kop op,
en keek hem dreigend aaii.
Onze zwerveling wist wel.
met Avelken vijand hij hier te
doen had. Het was de bril-
slang een der verschrik-
kelijkste onder de slangen.
De inboorlingen van Cey-
lon beschouwen de brilslang-
met ontzag. Zij meenen, dat
zij evenveel macht bezit als-
hun goden; dat zij tot een andere wereld behoort, en hier
alleen als gast komt. Zij dooden haar nooit anders dan bi^
-1) De Colra de Capelle.