Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
om zoo te weten te komen, in welke richting de zon onder-
ging. Wist hij dit, dan wist hij ook, welken kant hij moest
inslaan.
Maar de boomen waren allen dicht en hoog, en hij kon
niets van de zon zien, ja niet den minsten lichtstraal be-
speuren. Hij klom daarom gauw weêr naar beneden, vree-
zende, dat de nacht met zijn vele gevaren hem in de wil-
dernis zou overvallen.
Helaas! hij betrad het gebied der in 't wild levende dieren,
en kon dus op een ongewenschte ontmoeting rekenen.
Deze volgde dan ook. Terwijl hij zich van den boom
wegspoedde, stond een deftige olifant vlak voor hem. De
olifant schudde zijn ooren, en bewoog zijn snuit om de
vliegen weg te jagen, zooals olifanten gewoon zijn te doen,
wanneer zij stil staan.

De olifanten leiden in deze groote bosschen een prettig
leven; zij baden in de rivieren, die er zich doorheen kron-
kelen, of rollen hun bijster groote lichamen in het dikke
gras. De jonge teêre takken dienen hun voortdurend tot
voedsel, en met hun lange snuiten kunnen zij die van de
hoogste boomen aftrekken.