Boekgegevens
Titel: De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Deel: 1e stukje
Auteur: Veenendaal, E.J.; Zanten, Jacob van
Uitgave: Utrecht: Kemink & Zoon, 1891 *
3e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8642
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202057
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De moederplant: leesboek voor de hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
een dwaas noemen. Welnu, wij noemen u ook dwaas, indien
gij de goede boeken niet gebruikt, en de slechte wel.
Och, verspil toch uw tijd niet met het lezen van die laffe
boeken, die, al leest gij dag en nacht, u geen heil aaa-
brengen; maar lees boeken, waaruit gij iets nuttigs kunt
leeren: bovenal de boeken, die u wijzen op Christus enden
hemel. Lees in de eerste plaats het Boek der boeken —
den BIJBEL. Daarin staat geschreven, dat Jezus Christus in
de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, en dat
Hij gestorven is — Hij, de Rechtvaardige, voor de onrecht-
vaardigen. Dat is de belangrijkste tijding, die ooit tot ons
gekomen is. Lees dus boeken, waaruit ge iets goeds leeren
kunt; maar lees in de eerste plaats den Bijbel, het Woord
van God, dat door den H. Geest is ingegeven aan de Pro-
feten en Apostelen, die het geschreven hebben.
En nu hebben we u nog een vraag te doen: waakom
leest gij? Het beste boek zal u waarschijnlijk niet veel heil
aanbrengen, indien uw bedoeling met het lezen niet goed is.
Leest gij enkel uit vermaak of tot tijdkorting? Leest gij
om uw ij delheid te vleien? Leest gij alleen, om kennis voor
het aardsche leven op te zamelen? Dan vrees ik voor u;
want dan wordt gij tot lezen gedrongen door verkeerde of
door te nietige redenen. Elk lezer moet Gods eere, zijn eigen
geluk en het geluk van anderen zoeken te bevorderen. Dan
zal het lezen hem ten zegen zijn voor den tijd en voor de
eeuwigheid.
Zij, die lezen kunnen, moeten bedenken, dat hun daarin
een talent geschonken is, waarmeê zij moeten woekeren,
en waarvan zij eenmaal Gode rekenschap zullen geven. Lees
met die gedachte ook, wat wij u in dit boekje ter lezing en
overdenking aanbieden.
Onderzoek de Schriften; want die kunnen u, onder de genadige
werking des H. Geestes, wijs maken tot zaligheid door het geloof
in den Heere Jezus Christus.