Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
Een onnoozele jongen,
Onnoozele jongens,
Die vader is gelukkig.
Deze moeders zijn gelukkig.
Mijne tafel is klein.
Onze huizen zijn nieuw.
Un garçon niais.
Des garçons niais.
Ce père est heureux.
Ces mères sont heureuses.
3Ia table est petite.
Nos maisons sont neuves.
Tot dus ver gaat alles goed en ge zult het voorgaande wel kunnen
begrijpen. Maar ge zult mij en terecht vragen: „Waar moet ik
mijn bijv. naamwoord plaatsen? — Nu eens zie ik 't vooraail staan,
namelijk vóór het zelfst. naamw., als pctit jardin b.v., dan weder
staat het achteraan, zooals in hahit mir, om van de andere voor-
beelden niet eens te spreken."
Gij hebt gelijk, gij dient dit te weten; maar voor mij is 't zeer moeilijk u
daarvoor nu reeds de juiste regels te geven en die regels zoodanig in te
richten, dat gij ze bevatten kunt en bij 't vertalen en spreken toepassen.
Ik zal u voorloopig slechts deze twee regels zeggen:
Achter het zelfst. naamw. komen de bijvoeglijke naamwoorden:
1. Die de kleur of den vorm der voorwerpen aanwijzen:
Eene groene jas, Un habit vert.
Eene vierkante tafel, Une table carr»'e.
2. Die van den naam van een volk, land of stad gemaakt zijn.:
Een Fransch schilder, Uu peintre fran(.'ais.
De Engelsche natie. La uation anglaise.
Let nog op deze opmerking:
De namen van volken als zelfst. naamw. schrijft men in 't Fransch
met eene hoofdletter.
De bijv. naamw. van namen van landen, steden of volken afge-
leid, worden in 't Fransch met eene kleine letter geschreven.
Deze les is langer geworden, dan ik bedoelde, en toch moet ge
deze woorden nog leeren, vóór ge aan de opstellen kunt beginnen.
zwart, noir. Fransch, français.
rood. rouge. Hollandsch, hollandais.
geel. jaune. Engelsch, anglais.
grijs, gris. Russisch, russe.
bruin, Imin. Deensch, danois.