Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
3leu vormt het vrouwelijk vaii eeu bijv. naaiinv. door
achter liet manlijk eene stomme e te plaatsen.
Een kleine tuin, Un petit jardin.
Een klein huis. Une petite maison.
Nu nog een paar bijzondere regels.
1. De bijvoeglijke naamwoorden, die in 't manlijk al op eene
stomme e uitgaan, blijven onveranderd in 't vrouwelijk. Zulke bijv.
naamw. heeten onveranderlijke bijv. naamwooi'den.
Een moeilijk opstel, Un thème difficile.
Eene moeilijke vertaling. Une version difficile.
2. De bijvoeglijke naamwoorden, die op eene x uitgaan, veran-
deren jc in se.
Een gelukkig vader, Un père lieureux*).
Eene ongelukkige moeder. Une mère mallieureuse.
Er zijn uitzonderingen op dezen regel, die leeren we echter later.
3. Een bijv. naamw., dat in 't .manlijk op eene f uitgaat, veran-
dert in 't vrouwelijk die f in ve.
Eene nieuwe jas of rok, Uu habit ueuf.
Een nieuw kleedje, Une robe neuve.
Een leerrijk gesprek, Uu discours instructif.
Eene leerrijke les, Une leçon instructive.
Voor de vorming van 't meervoud van het bijv. naamw. geldt deze
enkele regel :
Voeg eene s bij het enkelvoud.
Gaat het bijvoeglijk naamwoord in 't enkelv. manl. op s of x uit,
dan verandert het in het meervoud manlijk niet.
Ziehier eenige voorbeelden, waaruit gij zult zien, dat de bijv. naamw.
hun meervoud eigenlijk juist zoo vormen als de zelfstandige naamwoorden.
Eene zwarte jas of rok, Un habit noir.
Zwarte jassen of rakken, I>es liabits noirs.
Een gelukkig vader, Un père heureux.
Gelukkige vaders, Des pères lieureux.
Een nieuw kleedje, Une robe neuve.
Nieuwe kleedjes, Des robes iieuves.
*) De h van heureux is stom.