Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
133-
Al de steden van Frankrijk. Elke stad van Frankrijk.
Al de burgemeesters dezer dorpen. In Frankrijk heeft
elke stad een' burgemeester. De geheele stad heeft den
moed van dezen held bewonderd. Keizers en koningen,
handwerkslieden en kunstenaars *), gij zijt allen sterfelijk
(inortels). Alle menschen zijn sterfelijk {inortels). Elk
mensch is sterfelijk {mortel). Het geheele paleis is geslo-
ten. Elke* deur was {imp) gesloten {fermee). Alle sol-
daten hebben gestreden. Zij hebben allen hunnen plicht
gedaan. Deze gierigaard heeft nooit eene sigaar gerookt.
142.
Het geheele leger heeft gestreden. Onze soldaten heb-
ben al onze vijanden gedood. Zij hebben al de vestingen
der vijanden ingenomen. Hebt gij reeds de geheele stad
gezien? — Neen, ik heb nog niet {niet nog) de geheele
stad orezien. Ik heb noof niet al de markten en al de
O O
paleizen uwer stad gezien. Alle bewoners van deze stad.
Al de kerken van onze hoofdstad. Al de bewoners van
dit huis zijn dood (inorts). Al de generaals van Napoleons
leger. Hebt gij den brand gezien? Het geheele huis
stond in brand {était en feu). God is de Schepper van
de geheele wereld. Er zijn vier laden in deze tafel. Hebt
gij al de vensters van onze kamer gesloten. Grietje?
Men heeft dezen gierigaard bedrogen.
*) Kvenals in 't Nederlandsch moeten deze vier zelfst. naamw. zonder lidwoord
geschreven worden.