Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
tuigen gekocht voor den zoon van den graaf. Onze kat
had {zm/>.) vier muizen gevangen. Er is een weerhaan op
den toren. Sedert wanneer zijt gij in deze klasse.? —
Sedert Maandag. Heeft de koetsier van den graaf de
beide paarden uitgespannen?
131-
Hebt gij den naam van dien heer gekend? Uwe zus-
ter is op de kostschool {en pensiori) geweest. Er is een
schip op de rivier. Peter {Pierre) de Eerste was (een)
keizer van Rusland. Hij had {imp) eene zuster, Sophia
genaamd {mmniée Sophie). Peter de Groote {le Grafid)
heeft gestreden tegen Karei den Twaalfden. Deze laatste
vorst was {était) de zoon van Karei den Elfden. Gedu-
rende den dertigjarigen oorlog (vert. oorlog vazi dertig ja-
ren) heeft Lodewijk de Dertiende geld en soldaten naar
{en) Duitschland gezonden. De Hanzesteden {villes han-
séatiqiies) hadden {imp.) vroeger veel handel met het
noorden van Europa. Hare inwoners hebben laken, hoe-
den en kousen gekocht en verkocht.
132.
Hebt gij uwe handschoenen bij den schoonzoon van
den kruidenier gekocht. De kruidenier verkoopt {vend)
aan onze moeder koffie, thee, suiker en veel koopwaren.
Gedurende zes jaren is deze keukenmeid in ons huis ge-
weest. Gedurende drie weken he^eft onze kat meer dan
{phis de) twintig muizen gevangen. Hoeveel rivieren zijn
er in dat land? — Er zijn meer dan dertien rivieren in
dat land. De paarden zijn vóór het rijtuig. Welk rijtuig
is het uwe, dit of dat? Ik heb nooit handschoenen bij
dien koopman gekocht.