Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
wij u ter vertaling geven, voor u kiezen en met p. d. die werkwoor-
den teekenen, die in den passé défini moeten staan en met imp. die,
welke in den imparfait moeten gezet worden.
Natuurlijk zult ge later het waai'0111 leeren, maar dan moet ge
veel verder gevorderd zijn.
Nu zullen we spreken over de bijvoeglijke vragende voornaamwoor-
den, adjectifs interrogatifs genoemd, 't Ware echter beter, dat we
ze evenals in 't Fransch vragende bijvoeglijke naa?nwoorden noemden;
bijvoeglijk zijn ze in elk geval.
Ze zijn:
^ Enkelvoud. Meervoud.
Manl. Vrouw. Manl. Vrouw.
Welk of welke? quel? quelle? qiiels? qiielle.s?
Welken tuin hebt gij? Quel jardin avez-vous?
Welk huis hebt gij? Quelle maison avez-vous?
Welke boomen hebt gij? Qucls arbres avez-vous?
Welke bloemen hebt gij? ■ Quelles jleurs avez-vous?
Denk om den algemeenen regel, dien wij in de vijftiende les ge-
geven hebben. Hij is op 't bovenstaande ook weer van toepassing.
Wij zullen hem nog eens voor u herhalen:
Het bijvoeglijk naamwoord komt altijd in geslacht {genre')
en in getal {nombre) overeen met het zelfstandig naam-
woord, waarop het betrekking heeft.
Ook richt zich het bijvoeglijk naamwoord in getal en geslacht naar
het voornaamwoord, waarop het betrekking heeft, doch hierover later.
De vragende voornaamwoorden {pronoms interrogatifs) zijn voor
personen:
wie? qni?
wiens (van wien)? de qui ?
wien (aan wien)? a qui?
wien ? qni ?
Later leeren we er meer van; ook zullen we dan de voornaam-
woorden leeren kennen, die op zaken betrekking hebben.
Eerst nog deze woordjes geleerd, en dan de opstellen gemaakt.