Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
8o
124.
Onze soldaten hebben overwinningen behaald. Ik heb
de stad i^oari) Breda gezien, die eene vesting was [était).
Hebt gij Keulen ook gezien? — Ja, mijnheer, ik ben
ook in die stad geweest. Mijne moeder heeft in Keulen
gewoond. Heeft uwe meid ham en vleesch gebracht?
Wat hebt gij gedaan? Wie zijn deze reizigers? Wien
hebt gij op [a) de wandeling gezien? — Mijne beide
nichten en mijne tante. Hebt gij veel geld? — Wij
hebben niét veel geld, maar veel vrienden. Ik heb aan
de reis gedacht, die [gue) ik met u gedaan heb (vert.
ik heb gedaan met ti).
125.
Wij zijn niet op de markt geweest. Wie waren
[étaient) uwe metgezellen op [dans) uwe reis naar Keu-
len? Waar zijn de blikken doozen met looden solda-
ten ? Welken f Quel) vreemdeling hebt gij gisteren op
[d) uwe wandeling ontmoet? — Den broeder van den
Engelschman, die in deze straat woont [deinetire). Zij
[Celle), die op [a) de school mijne vriendin was [était),
is nog mijne vriendin. Wien [Qui) hebt gij bij [chez)
mijnen vader ontmoet, dezen of dien koopman? Welke
[Qjielle) dame hebt gij bij mijne tante ontmoet [ren-
contrée), deze of die ? Racine en Molière zijn twee
dichters, die in Frankrijk geleefd hebben. Zij zijn nu
dood [morts). Deze vreemdeling is een gevangene.
Wie is deze gevangene?
126.
De gevangene is een soldaat, die zijnen officier ge-
dood heeft. Hij is twintig jaren soldaat geweest in