Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
dezen officier, heeft de geschiedenis van Engeland gele-
zen. Het vaderland der Duitschers is Duitschland, dat
der Franschen is Frankrijk en dat der Engelschen is En-
geland. De dichter Goethe is uit (de) Frankfort. Hij was
een Duitscher.
Deze moeder heeft hare dochter naar («) Parijs ver-
gezeld. Uwe meid heeft hare zuster naar de {au) markt
vergezeld. Onze zusters hebben deze bloemen buiten
geplukt. Wie is deze reiziger ? — Hij is een koopman,
die in Frankrijk gereisd heeft met mijnen broeder. Hebt
gij eene wandeling gedaan? — Ja, ik heb eene wande-
ling naar buiten gedaan met mijne beide zusters. Onze
generaals hebben de Franschen geslagen. Zij hebben
ook de Engelschen overwonnen. Hebt gij honger, mijn
kind ? — Neen, vader, maar ik heb slaap. Wat hebt
gij gezien in de hoofdstad ? Wien hebt gij dezen morgen
gezien ?
123.
Hebt gij aan uwe nicht Jetje gedacht ? Deze zeelieden
hebben de vloot der vijanden genomen. De Fransch-
man, die onze meester is, is uit {de) Parijs. Deze officier
heeft zijn' degen aan den generaal gegeven. Boerhave
was een geneesheer. Schiller was een dichter en Cicero
een redenaar. Hebt gij Fransch gesproken? — Neen,
wij hebben Engelsch gesproken. De reizigers hebben het
.standbeeld des dichters gezien, dat {^/ui) op de markt
{place) staat (vert. is). Deze soldaten hebben hunnen ge-
neraal aan de vijanden overgeleverd.