Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
ii8.
Heeft de hond van den bakker uwe zuster gebeten?
Deze helden hebben de vesting ingenomen. Onze sol-
daten hebben nooit kruit gezien. Zij hebben nooit
gestreden. Wij hebben nu vrede {den vrede). Hebt
gij de torens van het paleis gezien? Hebt gij de wed-
denschap gewonnen? Heeft men de leerlingen ge-
straft? — Ja, men heeft vier jongens der school ge-
straft. De knecht van den timmerman en de meid van
den koopman. De moed onzer soldaten. De zeilen de-
zer schepen. De kanonnen op de muren der stad.
119.
Onze kamer heeft zes vensters. Vóór de vensters
mijner kamer staan {er zijn) twee boomen. Wij heb-
ben te Amsterdam strooien hoeden gekocht. De tuin-
man heeft de bloemen aan de meid van de gravin ge-
bracht. Weenen en Londen zijn twee hoofdsteden.
Hebt gij dikwijls aan uwe nicht Lotje gedacht ? Te
Versailles is {er is) een paleis en een tuin. Wij heb-
ben dezen winter (vert. D^zen winter wij hebbeti) dit
huis bewoond. In drie maanden heeft die generaal de
legers der vijanden geslagen. Men heeft zijn' moed
bewonderd.
120.
Welk {Quelle) is het huis uws ooms, dit of dat? —
Het is het eerste huis in {van) de straat. Ik heb gis-
teren twee heeren in het huis van uwen vader gezien.
Wie is uw vriend, deze of die? — De Engelschman,
die hier in de straat woont {demewe), is mijn vriend.
Welk {Qz(el) is het schrijfboek van uwe nicht Jetje,