Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
de meid, la servante. gesehenen, brillé, bii.
behaald, remportê. gestraft, puni.
indien, als, si. gebeten, inordu.
hier, ici. bewoond, habitê.
116.
Wij hebben veertien zilveren lepels gekocht. De zon
heeft dezen morgen geschenen. De hond van onzen
buurman heeft mijnen broeder Kornelis {Corneille) in {a)
de hand gebeten. De kapitein heeft de weddenschap
tegen den officier gewonnen. Lotje heeft hare schrijf-
boeken op {a) de school verloren. Onze soldaten hebben
eene overwinning behaald op de Franschen. Zij hebben
twee vestingen ingenomen. Vele kanonnen onzer vijan-
den. Het kruit en de kanonnen der Franschen.
117.
Onze vloot heeft meer dan {de) veertig schepen. Ik
heb een schip met meer dan {de) tien zeilen gezien. De
brievenbesteller heeft dezen morgen aan uwen broeder
deze vijf brieven gebracht *). De soldaten hebben tien
kanonnen der vijanden genomen. Zij hebben ook veel
kruit genomen. De meester heeft de luiheid van zijne
leerlingen gestraft. De meester heeft gelijk en de leer-
lingen hebben ongelijk. Ziet gij (Voyez-votis) de torens
van de stad Parijs? — Ik zie {Je vois) meer dan {plus
de) tien torens. Waar zijn uwe schrijfboeken, Lotje?
Hebt gij uwe schrijfboeken verloren? Ik heb dit opstel
in mijn schrijfboek geschreven. Het is {c''est) het eerste
opstel in mijn boek.
*) Vertaal: Dezen morgen de brievenbesteller heeft gebracht aan uwen broeder
deze vijf brieven.